Tag Heuer

بروزرسانی جدید ساعت‌های هوشمند شرکت Tag Heuer ویژگی ردیابی ورزش شنا را به همراه دارد

/tag-heuer-adds-new-swimming-and-running-features

بروزرسانی جدید شرکت Tag Heuer که برای ساعت‌های هوشمند ساخت این شرکت در نظر گرفته شده است، ویژگی‌های ورزشی و ردیاب تناسب اندام این محصولات را بهبود بخشیده و بخش ردیابی ورزش شنا را اضافه می‌کند.