InsideTracker

شرکت InsideTracker با استفاده از محصولات پوشیدنی Garmin تحولی در تمرینات ورزشی ایجاد می‌کند

/insidetracker-uses-garmin-data-to-supercharge-your-training

شرکت InsideTracker با استفاده از داده‌های بدست آمده از محصولات پوشیدنی و ردیاب تناسب اندام گارمین(Garmin) می‌تواند وضعیت بدنی و تمرینات ورزشی ورزشکاران را تحت نظر گرفته و به بهبود وضعیت کلی آن‌ها کمک کند.