ساعت های هوشمند

ساعت‌های هوشمند بیشتر از تلفن‌های همراه باعث حواس پرتی رانندگان می‌شوند

/smartwatches-are-a-bigger-distraction-to-drivers-than-mobile-phones

طبق تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در رابطه با ساعت‌های هوشمند، مشخص شد که استفاده از این دستگاه‌های کوچک هنگام رانندگی بسیار خطرناک‌تر از استفاده از تلفن همراه است.